Filozófia
10 könyv oldalanként Rendezés

A filozófiatörténet története

Formálisan tekintve a filozófiatörténet másodlagos diskurzus, amely sokrétű, ám specifikus módon bizonyos elsődleges diskurzusok visszhangja. E visszhang mint sajátos műfaj sem nem puszta ...
Ára 2600 Ft | Akció: 600 Ft
|
Tovább
|

A nyugati filozófia története

Ebben a könyvben Hamlyn professzor a nyugati filozófia történetét foglalja össze időrendben a Szókratész előtti filozófusok nézeteitől a fenomenológiáig. „Akkor hát mi a ...
Ára 2600 Ft | Akció: 600 Ft
|
Tovább
|

Adalék a morál genealógiájához

(Vitairat) A legutóbb közreadott "Jón és gonoszon túl" kiegészítéseként és magyarázataként
Hogyan működik a nietzschei gondolkodás központi értékű fogalma, a `ressentiment` (neheztelés, bosszúvágy) a gyönge, kiszolgáltatott emberek önvédelmi ösztöneként az erősekkel, ...
Ára 2100 Ft
|
Webár 1470 Ft
|
Tovább
|

Az égről és a földről

Jorge Mario Bergoglio bíboros, akit 2013. március 13. óta Ferenc pápaként ismer a világ, és Abraham Skorka rabbi, a Buenos Aires-i Latin-Amerikai Rabbiképző Szeminárium vezetője, régi jó ...
Ára 3300 Ft
|
Webár 2310 Ft
|
Tovább
|

Friderich Nietzsche és Cosima Wagner

Az alávetettség iskolája
A kortárs Nietzsche-kutató történeti munkájában a szerző a kiváló filozófus és Richard Wagner zeneköltő bonyolult kapcsolatát mint mester-tanítvány viszonyt rajzolja meg. A ...
Ára 2100 Ft
|
Webár 1470 Ft
|
Tovább
|

Friedrich Nietzsche válogatott levelei

1861. január - 1889. január
"Nagy emberek levelezése felér a személyes ismeretséggel." (Gyergyai A.) Magyarul Nietzsche levelei teljességgel ismeretlenek, sőt: számottevő életrajza sem áll rendelkezésünkre ...
Ára 2500 Ft | Akció: 800 Ft
|
Tovább
|

Michel Foucault - ma

A filozófiatörténet Michel Foucault-t a XX. század egyik legnagyobb hatású gondolkodójának tartja. De nem csupán ezért értékeljük nagyra: Derridával, Deleuze-zel vagy Lyotard-ral ...
Ára 1900 Ft | Akció: 600 Ft
|
Tovább
|

Nietzschéről - esszék

"...nem tudom, hogy egy filozófus kívánhat-e egyebet annál, hogy jó táncos legyen. A tánc az ideálja, művészete, áhítata és végső soron egyedüli >>istentisztelete
Ára 1900 Ft | Akció: 800 Ft
|
Tovább
|

Virradat

Gondolatok a morális előítéletekről
Friedrich Nietzsche élete végén így emlékezik erre a művére: "E könyvvel kezdődik hadjáratom a morál ellen. (...) Ez a munka óvatosan fogalmazva vesz búcsút mindattól, amit eleddig ...
Ára 2500 Ft
|
Webár 1750 Ft
|
Tovább
|

Wagnerről és Schopenhauerről

Egy fiatalkori - 1874-ben Schopenhauerről - és egy késői - 1888-ban Wagnerről írott - tanulmányt tart kezében az olvasó, melyek mintegy keretbe foglalják a Nietzsche-életművet. Életében ...
Ára 2100 Ft | Akció: 1050 Ft
|
Tovább
|