Nietzsche sorozat
10 könyv oldalanként Rendezés

Adalék a morál genealógiájához

(Vitairat) A legutóbb közreadott "Jón és gonoszon túl" kiegészítéseként és magyarázataként
Hogyan működik a nietzschei gondolkodás központi értékű fogalma, a `ressentiment` (neheztelés, bosszúvágy) a gyönge, kiszolgáltatott emberek önvédelmi ösztöneként az erősekkel, ...
Ára 2100 Ft (Elfogyott)
|
Tovább

Az értékek átértékelése

Hátrahagyott töredékekből
A szerző születésének 150. évfordulójára jelent meg ez a töredékeket tartalmazó kötet, mely olyan jellegzetes nietzschei fogalmakra világít rá, mint a ` nihilizmus `, ` Isten halála `, ...
Ára 2100 Ft (Elfogyott)
|
Tovább

Bálványok alkonya - Nietzsche kontra Wagner

A filozófus szerző - ki a századforduló íróinak és művészeinek körében bálványként tisztelt személyiséggé vált - születésének 160. évfordulóját ünnepeljük 2004-ben. Ebből ...
Ára 2100 Ft (Elfogyott)
|
Tovább

Friedrich Nietzsche válogatott levelei

1861. január - 1889. január
"Nagy emberek levelezése felér a személyes ismeretséggel." (Gyergyai A.) Magyarul Nietzsche levelei teljességgel ismeretlenek, sőt: számottevő életrajza sem áll rendelkezésünkre ...
Ára 2500 Ft (Elfogyott)
|
Tovább

Nietzsche – A nőkről

Ha szóba kerül Nietzsche véleménye a nőkről, általában Zarathusztra tanácsát idézik: „Ha nőhöz indulsz, ne felejtsd otthon a korbácsot!” Ám megbocsáthatatlan felületesség volna ...
Ára 2300 Ft (Elfogyott)
|
Tovább

Nietzsche és a filozófia

Nietzsche filozófiáját nem értjük meg, ha nem vetünk számot lényegi pluralizmusával. És valójában a pluralizmus (másként nevezve empirizmus) egyet tesz magával a filozófiával. A ...
Ára 2300 Ft (Elfogyott)
|
Tovább

Nietzschéről - esszék

"...nem tudom, hogy egy filozófus kívánhat-e egyebet annál, hogy jó táncos legyen. A tánc az ideálja, művészete, áhítata és végső soron egyedüli >>istentisztelete<<." ...
Ára 1900 Ft (Elfogyott)
|
Tovább

Virradat

Gondolatok a morális előítéletekről
Friedrich Nietzsche élete végén így emlékezik erre a művére: "E könyvvel kezdődik hadjáratom a morál ellen. (...) Ez a munka óvatosan fogalmazva vesz búcsút mindattól, amit eleddig ...
Ára 2500 Ft (Elfogyott)
|
Tovább

Wagnerről és Schopenhauerről

Egy fiatalkori - 1874-ben Schopenhauerről - és egy késői - 1888-ban Wagnerről írott - tanulmányt tart kezében az olvasó, melyek mintegy keretbe foglalják a Nietzsche-életművet. Életében ...
Ára 2100 Ft (Elfogyott)
|
Tovább
K&H Logo