Ára 3500 Ft (Elfogyott)
MEGOSZTÁS
Utak keresztje
Összegyűjtött versek 1962-2009
ISBN:
978-963-3469-02-6
Méret:
B/5

A Kilencek költőcsoporttal indult, kétszeres József Attila-díjas költő gyűjteményes kötete pályájának négy évtizedét öleli át (kivéve a gyerekverseket), melyeket kötetcímenként maga rendezett szemléleti-tematikai egységbe. Lírája egyedi tüneménye költészetünknek. Ebben a zajos korban a líra legősibb hangját, műfaját újítja meg: a dalt. Magukkal ragadó ritmusokkal, változatos strófa- és sorszerkezetekkel, egy-egy téma több nézőpontú, hangulatú megközelítésével szól az irodalom örök kérdéseiről: szeretetről vagy szeretetlenségről, költői hivatástudatról vagy mellőzöttségről, otthonról vagy idegenség-érzésről, kétségbeesésről vagy istenkeresésről, emlékekről és öregedésről, az élet értelmét, töredékességét firtató gondolatokról vagy a pillanat élményében megragadott létteljességről. Látomásos-szimbolikus-mítoszi költői világában az életöröm és az elmúlástudat gondolatköre összeforr a természetélményével.

K&H Logo