Ára 2300 Ft (Elfogyott)
MEGOSZTÁS
Szomorún és boldogan
ISBN:
978-963-3467-83-1
Méret:
B/5

Kiss Benedek 2004-2006 között született színvonalas, mívesen faragott verseit olvashatjuk ebben a kötetben. Játékosság, költői ars poetica, a költőtársak megbecsülése, társadalmi érzékenység, határozott vélemény, hitvesi szerelem és hit tükröződik lírájából. A költő azt is látja, amit a látszat elfed. "Az igazi dalköltők mindig vonzódtak a filozofikus gondolatisághoz. Kiss Benedek költészetének legfőbb ihletője alighanem a természetélményhez szervesen kapcsolódó elemi életélmény. A létezés gondjai tehát érzékletesen és tárgyiasan jelennek meg: ami elvont bennük, az is szemléletes." Vasy Géza

K&H Logo