8800 Ft
6160 Ft
MEGOSZTÁS
Pollack Mihály
Kiadás:
2008
ISBN:
978-963-3468-50-0
Méret:
24×24 cm

Pollack Mihály (1773 – 1855)

 

Pollack Mihály, a 19. század első felének legjelentősebb magyarországi mestere, sok szempontból kora rendkívül jellegzetes alakja. Életútját végigkövetve tanúi lehetünk a Magyarroszágon munkát és megélhetést kereső, s végül hazát is találó, elmagyarosodó német polgár sorsának; megfigyelhetjük azt a folyamatot, amelynek során az építészet területén nálunk is végleg szétválik az iparos és a művész, az építőmester és az építész, a muarius és az architectus munkája és a feladatköre; s Pollack építészi tevékenysége nyomán az újkori Magyarország egyik legfontosabb, felemelő – s talán legszebb – korszakának, a reformkornak levegőjét is megérezhetjük. Kibontakozik előttünk a főváros szerepére szinte tudatosan készülő Pest fejlődése; s mivel az építészet az élet minden területével összefügg, s a társadalom minden rétegét érinti, a polgárosodó fő- és középnemesség életébe, a kastélyok, kúriák, polgárházak gazdáinak mindennapjaiba is bepillantást nyerhetünk.

 

 

„…a kiforrott építészeti klasszicizmusnak – mai felfogásunk szerint a historizmus első, önállóbb invenciójú szakaszának – legjelentősebb magyarországi képviselőjeként tárgyalnám, kiemelve a magyarországi társadalom és politika sajátos alakulásának hatását az építészetre. (…) Az, ahogy Pollack e viszonyokba beilleszkedett, nemcsak az építészettörténet, hanem a magyar társadalomtörténet számára is példaértékű tanulságokat mutat; a pályaképben és az összefoglalásban ezekre a tanulságokra is kitérek.” (Bibó I.)

Recenziók
K&H Logo