Ára 2600 Ft (Elfogyott)
MEGOSZTÁS
Lexikologie I.
ISBN:
978-963-3462-04-1
Méret:
B/5

Jelen szöveggyűjtemény elsőrendű célja az egyetemi és főiskolai német szakos képzés lexikológiai szakirodalmi hátterének biztosítása. A lexikológia a szókészlet sokoldalú vizsgálatának tudománya, a nyelvészet legszerteágazóbb területe, melynek alkalmazási lehetőségei – pl. szótárírás, fordítás, idegennyelv-oktatás – az utóbbi évtizedekben jelentősen bővültek. E két kötet szakirodalmi válogatása a lexikológia és a szemantika legfontosabb témaköreit öleli fel, melyekben az egyes témák klasszikus és modern felfogásban, egymást kiegészítve vagy egymásnak ellentmondva kerülnek megvilágításba. A szakirodalom válogatása során elsősorban a germanisztikai alap- és posztgraduális képzés curriculumának tartalmi kérdései vezették a kötetek szerkesztőit, ezzel is segítve a hallgatókat, hogy az amúgy nehezen hozzáférhető szakirodalomhoz könnyebben hozzájussanak. A diákok mellett haszonnal forgathatják e köteteket a nyelvészetet és a (német) nyelvet oktatók, a fordítók, továbbá a német nyelv iránt érdeklődők.

K&H Logo