Ára 1900 Ft (Elfogyott)
MEGOSZTÁS
Irodalom, művészet az alteritás korában
szöveggyűjtemény a 9. évfolyam számára
ISBN:
978-963-3465-94-3
Méret:
B/5

E feladat- és szöveggyűjtemény – Suhai Pál műve – a 9. évfolyam irodalom-tananyagának tanításához nyújt segítséget. Ez a kötet az Irodalom, művészet az alteritás korában című tankönyvcsalád egyik tagja, s a kezdetektől a felvilágosodásig ívelő egységes nagy időszak irodalmi szövegeit gyűjti egybe a képességfejlesztő munkáltatás támogatására. A könyv mindkét része ezt a célt szolgálja. Ennek érdekében készült a műértelmezések gondolatmenetét összefüggő feladatsorokban leképező, a meggyőzés modelljével dolgozó feladatgyűjtemény, s a tanulók elemző munkáját a szükséges szövegek összegyűjtésével elősegítő, a tárgyalt irodalomtörténeti korszak kontextusát is felvázoló szöveggyűjtemény. Ráadásul e válogatás a saját lábán is megáll: amellett, hogy a tananyag feldolgozását a feladatmegoldáshoz szükséges háttér-információk közlésével önmagában is képes szolgálni, bármelyik kilencedikes irodalomtankönyv kiegészítője lehet a tanulók munkáltatásában. Pontosabban: ezek lehetnek kiegészítői e kötetnek – elvégre a művek és tanulók párbeszédében, az értelem megszületésében a tankönyvvel szemben mindig a szövegé, a szöveggyűjteményé az elsőbbség. Mellette egy tankönyv – bármily tökéletes is – csak a bába szerepére vállalkozhat.

K&H Logo