3500 Ft
500 Ft
MEGOSZTÁS
Gyógyító Budapest
ISBN:
978-963-3469-92-7
Méret:
B/5
Oldalszám:
148
Forrásanyagokra (emlékiratok, korabeli sajtó) és régészeti leletekre, kórházépítészeti emlékekre támaszkodik ez a munka, melyet gazdag képanyag (metszetek, képeslapok) illusztrál. A főváros azon ritka települések egyike, ahol az egymásra épülő korok emlékei jól elkülöníthetők. Kis történelmi sétát teszünk a pesti és a budai oldalon: a kórházak, gyógyító helyek történeti fejlődése már a rómaiaktól, a népvándorlás korától nyomon követhető. Időrendben, a keresztény középkortól (kolostorházak, gyógyító rendek) a felvilágosult abszolutizmus, majd a reform- és a dualizmus korszakán át (orvosi karok, kórházrendszer), a 20. század újrakezdésein és korszerűsítésein keresztül napjainkig mutatjuk be a gyógyító város történelmét. Hogyan alakultak és fejlődtek a katonai vagy tábori kórházak, mentő- vagy magánkórházak, szanatóriumok, hogyan működött a sebészcéh? A kórházügy mikor került intézményes keretek közé, mióta beszélhetünk közegészségügyről, egészségügyi oktatásról? A szerző ezekre a kérdésekre ad választ, miközben szól a gyógyító helyeken tevékenykedő személyekről, a bábákról, a szerzetesek ápolási kultúrájáról, az orvosokról, a sebészekről, de beszámol a kórházépítési programokról és más specialitásokról is.
K&H Logo