Ára 2900 Ft (Elfogyott)
MEGOSZTÁS
Barbárok hangszerén
ISBN:
978-963-3469-13-2
Méret:
B/5

A 20. század vége és a 21. század eleje – a reneszánsztól induló hagyományokon keresztül – rendkívüli mértékben kitágította az ember időélményét, és közvetlen közelbe hozta a föld egymástól távol eső pontjainak és civilizációinak kultúráját. A fokozatos bővülés – a századok idő- és hagyomány-nyitogató tapasztalatait magába oldó szemléleti átalakulás - az irodalomban és tudományában is lezajlott. Ebben a könyvben – az előző kutatásokat kiegészítve és folytatva – a 20. századi magyar irodalom társadalomelemző modelljeibe ágyazódó antropológiai orientáció kap elsősorban hangsúlyozást. Krúdy Gyula, József Attila, Szécsi Margit, Nagy László, Szilágyi Domokos, Ratkó József, Csoóri Sándor, Lázár Ervin és mások műveiben a szemléleti szférák változó és hullámzó módon történő fontosabb egybekapcsolódási módozatait keresi; a századelőtől (Krúdy, Móricz, Tamási, Illyés) a századvégig (Ágh István, Sütő András, Szőcs Géza) kiemelt portréiban fogja át a magyar irodalom effajta törekvéseit.

 

 

Tartalom

I. Rekviem utcakövekből

Krúdy Gyula tündöklő lázadása

Rekviem utcakövekből. József Attila emlékezete

A megrepedt föld. Móricz Zsigmond és Magyarország

Seb és koszorú. Tamási Áron arcképe Sütő András esszéiben

A „törvénytelen halott”. Ratkó József élete és műve

Szécsi Margit csodálatos élete. Egy prózakötet arcvonásai

 

II. Jajgató paradigmák

Nagy László költészete és az euroatlanti kánon

Kőhegedű. A bartóki modell irodalmi hatástörténetéhez

Jajgató paradigmák. A népi írók és a harmadik világ

Barbárok hangszerén. Szilágyi Domokos költészetének folklórszintéziséről

Illyés Gyula finnugor himnusza

A „lüd modell” avagy a megsemmisülés finnugor paradigmája. Bekezdések egy Szőcs Géza-vershez

 

III. Virágot őrlő malom

Tágasság és jelenlét. Tanulmányok Németh László irodalomszemléletéről

Csoóri Sándor kőtáblái

Régi könyv – új napsütésben. Görömbei András Sütő András-monográfiájának új kiadása

Az emlékezet önarcképei. Ágh István verseskönyvének hátlapjára

Virágot őrlő malom. Pompor Zoltán könyve Lázár Ervinről

Perspektíva-e a váltás? Jegyzetek Ardamica Zorán: Perspektívaváltás a szlovákiai magyar irodalomban című könyvéről

 

K&H Logo