Ára 1500 Ft (Elfogyott)
MEGOSZTÁS
A középkor irodalmából
ISBN:
978-963-3460-47-4
Méret:
142×197 mm

A középkor első felére gyakran gondolunk úgy, mint a sötétség évszázadaira, pedig kultúrtörténetünk e méltatlanul háttérbe szorított időszakának ugyancsak élénk szellemi élete volt. Ebben a korban nagy filozófiai viták zajlottak, ekkor dolgozták ki a hitelveket az egyházatyák, ekkor születtek a szentek máig is kedvelt történetei, a lovagi költészet remekei. A korszak végét Dante és Villon neve fémjelzi. Kötetünk igyekszik minden műfajban, minden gondolatkörhöz jellemző példákkal szolgálni.

K&H Logo