Szerzőink
10 szerző oldalanként
(1954 - )

Sas Péter irodalom- és művelődéstörténész.

A Kossuth Lajos Gimnázium orosz–latin tagozatára járt, majd az ELTE-n magyar–történelem szakos diplomát szerzett. Dolgozott az Országos Széchenyi Könyvtárban, Corvina Könyvkiadónál, majd az MTA Történettudományi Intézeténél. 2001-től az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa. 2010-ben doktori címet szerzett. Tudományos kutatásaiért Kós Károly-díjat kapott., illetve 2003-ban a Debreceni Egyetem Történeti Intézete Erdélytörténeti Alapítvány díját.

(forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Sas_P%C3%A9ter)

(1945 - )

Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert Graf von Schönborn osztrák Domonkos-rendi szerzetes, teológus, bíboros, bécsi érsek, az osztrák püspöki konferencia elnöke, az aranygyapjas rend osztrák ágának káplánja. A korábbi hercegi Schönborn-ház tagja. Németül, franciául, olaszul, angolul, spanyolul, csehül és latinul beszél.

Közép-Európa egyik vezető arisztokrata családjából származik, felmenői között a Savoya - Carignano és a Hohenzollern-Hechingen-ház, valamint a Széchenyi és a Batthány család tagjai is megtalálhatók. A csehországi Vlastislav falu melletti Skalka várkastélyban született 1945. január 22-én gróf Maria Hugo Damian Adalbert Josef Hubertus von Schönborn és Eleonore Ottilie Hilda Maria von Doblhoff bárónő második fiaként. 1945 után a Benes-kormány, majd az új sztálinista rezsim a német nyelvű lakosokat elüldözte Csehországból, ezért Christoph Schönborn kilenc hónapos korában a családja Ausztriába menekült.

1963-ban az érettségi után belépett a Domonkos-rendbe. Párizsban teológiát tanult, majd Bornheim-Walberbergben és Bécsben filozófiát és pszichológiát. További teológiai tanulmányait a Párizsi Katolikus Egyetemen és a Sorbonne-on végezte. Franz König bíboros 1970. december 27-én Bécsben pappá szentelte. 1975-től a svájci Fribourgi Egyetemen dogmatikaprofesszor. 1980-ban a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja lett, 1987-től 1992-ig a Katolikus Egyház Katekizmusának szerkesztőségi titkára volt. 1995. szeptember 14-én Bécs érsekévé nevezték ki. Az 1998. február 21-i konzisztóriumon II. János Pál pápa bíborossá kreálta. A pápa 2005-ös halála után felmerült a neve, mint lehetséges pápajelölt, de az akkori konklávé Joseph Ratzingert választotta meg.

A Szentszéken tagja a Hittani Kongregációnak, a Keleti Egyházak Kongregációjának, a Katolikus Nevelés Kongregációjának, a Kultúra Pápai Tanácsának és az Egyházi Kulturális Örökségvédelmi Pápai Bizottságnak. 2011. január 5-én az elsők között nevezték ki az újonnan létrehozott Új Evangelizáció Pápai Tanácsának tagjai közé.

2012. november 15-én Orbán Viktor miniszterelnök A Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést adományozta Christoph Schönbornnak a közép-európai katolikus összefogás előmozdításáért, a Magyarország melletti határozott kiállásáért és Európa keresztény gyökereinek következetes védelméért.

(forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Christoph_Sch%C3%B6nborn)

K&H Logo