Szerzőink
10 szerző oldalanként

D.W. Hamlyn professzor a Londoni Egyetem Birkbeck Kollégiumának filozófia professzora és a Filozófia Tanszék vezetője 1964 óta. Ő a kollégium igazgatóhelyettese, és öt éven át, 1986-ig az Ókortudományi Tanszék professzori tisztét is betöltötte. Műveinek listája széleskörű érdeklődését tükrözi, különösen a filozófia és a pszichológia területén. Hamlyn professzor cikkei számos folyóiratban és könyvben megjelentek, többek között a Filozófiai enciklopédiában; szerzője számos jelentős filozófiai tárgyú könyvnek.

(1830 - 1907)

Hector Malot (Hector-Henri Malot) francia író Normandiában La Bouille-ban született. Élete során több mint 60 regényt írt. A maga korában nagyon népszerű volt. Ma már azonban főként csak ifjúsági regényeit olvassák.

La Bouille-ban töltötte ifjúságát. Gyönyörűen szép és festői volt; az itt élő emberek kemény küzdelmei egy életre szóló élményt adtak a fiatal Malotnak. Tanulmányait a közeli városokban: Rouenban és Párizsban végezte. Jogot tanult, egy jegyzőnél írnokoskodott. A jogot azonban hamarosan befejezte és onnantól kezdve az irodalomnak hódolt. Újságíró lett, aki főként napilapokba írt cikkeket. 30 éves korában jelent meg az első regénye. Ettől kezdve Franciaország egyik legtermékenyebb írója volt. Majdnem minden évben megjelent tőle egy regény, de volt, amikor több is. A tengerész fia (Les Adventures de Romain Kalbris) című művét tartják a legjobbnak, amit 1869-ben írt.

(forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hector_Malot)

(1912 - 1999)

Hegedüs Géza író, újságíró, költő, színházi szakíró, kritikus, egyetemi tanár.

Szülei: Hegedüs Andor és Sonnenfeld Dóra volt. 1912-ben született Budapesten, de szülővárosának mindig is Nagyváradot tartotta. 1935-ben jogi diplomát szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol történelemből és irodalomból is lediplomázott. 1936-1940 között ügyvédjelölt volt. 1939-1946 között az Anonymus Könyvkiadó lektora és irodalmi vezetője volt. 1945-1973 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola művészetelméleti tanszékvezetője volt 1946-1947 között a Köztársaság irodalmi rovatvezetője volt. 1946-1949 között Budapesten a városházán osztályvezető tanácsosként dolgozott, valamint a Pázmány Péter Tudományegyetem filozófiatörténet tanára volt. 1947-1949 között a Jövendő irodalmi rovatvezetője és a Március tizenötödike felelős szerkesztője volt. 1955-1957 között a Magvető Könyvkiadó igazgatója volt.

Jó barátságban állt Kosztolányi Dezsővel, Kassák Lajossal, Hóman Bálinttal, Lukács Györggyel. Elsősorban kultúrtörténeti regényeket, drámákat írt.

(forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Heged%C3%BCs_G%C3%A9za)

K&H Logo